PLANOWANE KONKURSY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017


LP.

TEMAT KONKURSU

TERMIN

KLASA

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

1.

Konkurs Ekologiczno – Przyrodniczy

kwiecień

I - III

V. Hauza

M. Namysł

2.

Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny

marzec

I - III

M. Konieczna

3.

Konkurs Plastyczny  - Drugie Życie Odpadów

październik

I - III

A. Elias
4.

Konkurs Plastyczny – Julian Tuwim

listopad

I - IIII

T. Grobelna

V Hauza

A.Elias

5.

Szkolny Konkurs Kolęd                        I Pastorałek

 

styczeń/ luty

I – VI

M. Wojciechowska

D. Jankowska - Majnert

6.

Gminny Konkurs Kolęd                          I Pastorałek

 

styczeń luty

I – VI

Wojciechowska

D. Jankowska - Majnert

7.

W Muzeum                             Z Mieszkiem

27.09.2016

VI

M. Nowak

8.

Ogólnopolskie Konkursy Historyczne

listopad/kwiecień

IV- VI

M. Nowak

9.

Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny

marzec

IV – VI

E. Czwojdzińska

10.   

Palic Nie Palić Oto Jest Pytanie

marzec

V

M. Lindner

M. Bąkowski

11.   

W Zdrowym Ciele Zdrowy Duch

marzec

IV- VI

M. Lindner

12.   

Przyjaźń W Oczach Dziecka

maj

IV – VI

M. Lindner

13.   

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

luty/marzec

IV- VI

M. Nowak

14.   

Gminny Turniej O Ruchu Drogowym

marzec/kwiecień

IV- VI

M. Nowak

15.   

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny - Pangea

 

styczeń

IV – VI

A. Nele

16.   

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny - Kangur

 

marzec

IV – VI

A.Nele

17.   

Szkolny Mistrz Matematyki

marzec

IV – VI

A.Nele

18.   

Szkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

 

październik

I – VI

A.Zarycka

L. Rękosiewicz

19.   

Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

 

listopad

I - VI

A.Zarycka

L. Rękosiewicz

20.   

Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy – Organizowany przez szkołę w Smolicach

maj/czerwiec

IV- VI

E. Czwojdzińska

Organizowany przez Szkołę Podstawową  w Smolicach

21.   

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ekologiczno – Przyrodniczej

 

kwiecień

IV – VI

A. Paluszkiewicz

22.   

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

maj/czerwiec

V- VI

A. Paluszkiewicz

23.   

Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy

listopad

VI

A.Paluszkiewicz

24.   

Wojewódzki Konkurs                             J. Polskiego

listopad

VI

Ł. Janura

25.   

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

grudzień

VI

D. Bąkowska