UBEZPIECZENIE UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Rodzice wybrali firmę AVIVA, która ubezpieczy dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Składki ubezpieczeniowe do wyboru w wysokości:

  • 33,00 zł
  • 46,00 zł
  • 55,00 zł
  • 150,00 zł

Uczniowie wpłacają do 8 października 2018 r.