List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

 

ZMIANY W OŚWIACIE

Szanowni Państwo

Rodzice i Nauczyciele  

szkół województwa wielkopolskiego

W związku z planowaną od 1 września 2017 roku reformą edukacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu zamieściły na swoich stronach internetowych szczegółowe informacje na temat projektowanych zmian w systemie oświaty.

Na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej http://reformaedukacji.men.gov.pl/ oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu www.ko.poznan.pl, w banerze Dobra Szkołauzyskają Państwo  informacje na temat zmian w edukacji z punktu widzenia rodzica, ucznia, nauczyciela i organu prowadzącego. Ministerstwo Edukacji Narodowej zamieściło również numery telefonów oraz adresy elektroniczne osób mogących udzielić Państwu szczegółowych informacji.

Ponadto, wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Poznaniu odpowiedzą na Państwa pytania podczas poniedziałkowych dyżurów (21 i 28 listopada oraz 5 i 12 grudnia 2016 r.)
od 10.00 do 18.00:

Kuratorium Oświaty w Poznaniu – tel. 618 541 571, 618 541 063;

Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Kaliszu – tel. 600 213 061, 600 212 983;

Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Koninie – tel. 632 435 106;

Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Lesznie – tel. 655 258 906;

Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Pile – tel. 672 123 767, 673 491 453

                                                                     

wz. Wielkopolskiego Kurator Oświaty

         Krzysztof Jakub Błaszczyk

            Wicekurator Oświaty


 

ZAGUBIENIE LEGITYMACJI

W razie zniszczenia lub zagubienia legitymacji, rodzic składa wniosek do dyrektora o wydanie duplikatu dokumentu oraz załącza aktualne zdjęcia dziecka i dowód wpłaty na kwotę 9,00 zł, wpłacone na:

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole

ul. 3 Maja 9

63-740 Kobylin

Nr konta 02 8410 1039 0000 0488 2000 0002


 

  • Rada Rodziców zdecydowała, że dzieci w bieżącym roku szkolnym (2016/2017) ubezpieczone zostaną od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie  AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

  • Informacje na temat grypy !