W roku szkolnym 2014/15 dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Biblioteki Publicznej w Kobylinie została nawiązana współpraca, która zaowocowała przystąpieniem naszej biblioteki szkolnej do programu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

W wyniku tej współpracy Biblioteka Publiczna pozyskała środki na zakup nowości wydawniczych zgodnych z zapotrzebowaniem naszej szkolnej biblioteki, a następnie przekazała je w formie depozytu. Efektem tych działań był zakup 276 książek na kwotę 5.000zł. Są to książki zarówno z literatury pięknej jak i lubianej przez uczniów literatury popularnonaukowej. Wybór książek dostosowano do wieku i preferencji czytelniczych uczniów naszej szkoły.

Nasze kobylińskie biblioteki nawiązały współpracę z określeniem obszarów wspólnych działań, w szczególności w zakresie wykorzystania zakupionych książek oraz ich promocja wśród dzieci i młodzieży.

Celem programu jest wspieranie w formie partnerstwa bibliotek publicznych i bibliotek szkolnych dostępu do nowości wydawniczych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz kształtowanie postaw i nawyków korzystania z wiedzy i informacji pozyskanych z literatury.

Projekt zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Anita Poprawska