KADRA PEDAGOGICZNA

Lp. Nazwisko i imię Przedmiot
1.
Bąkowska Dorota
matematyka
2.
Bąkowski Mirosław
informatyka, plastyka
3. Całka Patrycja język niemiecki
4.
Czwojdzińska Emanuela
język polski
5. Dembska-Ferfecka Iwona informatyka, technika
6. Domaszewski Sławomir muzyka
7.
Elias Arleta
edukacja wczesnoszkolna
8. Elias Krzysztof wychowanie fizyczne
9. Gabryelczyk Róża edukacja wczesnoszkolna
10. Grobelna Teresa
edukacja wczesnoszkolna
11. Hauza Violetta edukacja wczesnoszkolna
12. Idziak Katarzyna edukacja wczesnoszkolna
13. Idziak Zygmunt wychowanie fizyczne
14. Jankowska-Majnert Donata edukacja wczesnoszkolna, muzyka
15. Janura-Barteczka Danuta świetlica
16. Janura Łukasz język polski
17. Kalak Elżbieta geografia, fizyka
18. Konieczna Krystyna
religia
19. Konieczna Magdalena edukacja wczesnoszkolna
20. Kubicka Katarzyna
wychowanie do życia w rodzinie
21. Lindner Janusz wychowanie fizyczne
22. Lindner Mariola pedagog
23. Majnert-Walkowiak Paulina edukacja wczesnoszkolna
24. Majorek-Pilujska Joanna język polski, świetlica
25. Molska Beata
język angielski
26. Nele Anna matematyka, muzyka
27. Ogłoza Marek religia
28. Nowak Marzena historia, technika
29. Paluszkiewicz Aleksandra przyroda
30. Poniatowski Leszek matematyka
31. Poprawska Anita biblioteka
32. Rękosiewicz Lidia język niemiecki
33. Robakowska Emilia religia
34. Spruta Mariola język polski
35. Wachowiak Robert wychowanie fizyczne
36. Wojciechowska Elżbieta biologia
37. Wojciechowska Mariola logopedia
38. Zarycka Agnieszka język angielski