KADRA PEDAGOGICZNA

Lp. Nazwisko i imię Przedmiot
1.
Bąkowska Dorota
matematyka
2.
Bąkowski Mirosław
informatyka, plastyka
3.
Czwojdzińska Emanuela
język polski
4.
Elias Arleta
edukacja wczesnoszkolna
5. Gabryelczyk Róża edukacja wczesnoszkolna
6. Grobelna Teresa
edukacja wczesnoszkolna
7. Hauza Violetta edukacja wczesnoszkolna
8. Idziak Katarzyna edukacja wczesnoszkolna
9. Idziak Zygmunt wychowanie fizyczne
10. Jankowska-Majnert Donata edukacja wczesnoszkolna, muzyka
11. Janura Łukasz język polski
12. Konieczna Krystyna
religia
13. Konieczna Magdalena edukacja wczesnoszkolna
14. Kupczyk Maria edukacja wczesnoszkolna
15. Lindner Janusz wychowanie fizyczne
16. Lindner Mariola pedagog
17. Majnert-Walkowiak Paulina edukacja wczesnoszkolna
18. Majorek-Pilujska Joanna edukacja wczesnoszkolna
19. Janura-Barteczka Danuta świetlica
20. Namysł Monika edukacja wczesnoszkolna
21. Nele Anna matematyka, muzyka
22. Nowak Marzena historia, technika
23. Paluszkiewicz Aleksandra przyroda
24. Poprawska Anita biblioteka
25. Rękosiewicz Lidia język niemiecki
26. Robakowska Emilia religia
27. Spruta Mariola język polski
28. Wojciechowska Mariola logopedia
29. Zarycka Agnieszka język angielski