KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH

2016/2017


 

Lp.

Uroczystości szkolne, zajęcia środowiskowe, imprezy kulturalne

 

Termin

Odpowiedzialni

1.   

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Udział delegacji uczniów w  Apelu Poległych przy Pomników Pomordowanych

i Poległych Kobyliniaków z okazji 77 rocz. wybuchu II wojny światowej

1 września (wtorek)

 

 

 

1 września

Z-ca dyrektora Zespołu. Przygotowanie miejsca i powitanie uczniów klas I-szych – wych. klas III. Prowadzenie: A. Nele

 

 

 

 

2.   

Inauguracja akcji ekologicznej – „ Podaj dalej-drugie życie odpadów””

 

16-18   września

 

 

k. I-III – A. Elias

kl. IV-VI –    A. Paluszkiewicz

 

3.   

Harcerski start

wrzesień

M. Konieczna

 

4.   

Dzień Chłopca – dyskoteka szkolna

30 września

środa

Sam. Uczniowski, opiekunowie SU,

J. Majorek, E. Robakowska

5.   

Wybory do samorządu szkolnego

1-szy tydzień października

Opiekunowie SU

     A. Nele

6.   

Dzień Edukacji Narodowej 14 października – spotkanie n-li i emerytów

14 października

środa

 Dyr. Zespołu, Rada Rodziców; program artystyczny – Ł. Janura,

 

7.   

„Dzień Jabłka” – zdrowo jemy, zdrowo żyjemy.

październik

I-III – D. Jankowska-Majnert, K. Idziak

I-VI – A. Paluszkiewicz, D. Bąkowska

8.   

Konkurs SKO

październik

T. Grobelna

9.   

Akcja „Chrońmy drzewa” – sprzątanie liści na cmentarzu

październik/listopad

M. Wojciechowska; A. Paluszkiewicz. D. Jankowska-Majnert

E. Robakowska

10.   

Wystawa poplenerowa „Gdzieś na końcu Świata”

październik

M. Bąkowski

11.   

Wystawa owoców i warzyw „ Dary jesieni”

październik

M. Bąkowski, D. Bakowska

12.   

Szkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

październik

P. Całka, A. Zarycka

13.   

 Dzień z J. Tuwimem-patronem Szkoły

listopad

 

IV – VI  - Ł. Janura, E. Czwojdzińska, A. Poprawska

I – III  wychowawczynie klas II

14.   

Zbiórka produktów dla Schroniska dla Zwierząt w Krotoszynie

listopad

Aleksandra Paluszkiewicz

15.   

Święto Niepodległości 11 listopada - akademia

10 listopada - czwartek

E. Czwojdzińska, E. Robakowska

16.   

Zabawa andrzejkowa – ostatni tydzień przed adwentem

listopad

Samorząd Uczniowski: Opiekun S.U., A. Zarycka

 I –III K. Konieczna

17.   

Międzyszkolny Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt

kwiecień

Z. Idziak

18.   

„Mikołaj”

Turniej „mikołajkowy”

6 grudnia, wtorek

I-III  M. Wojciechowska,

D. Jankowska-Majnert

IV-VI – Z. Idziak

19.   

,, Otwórz serce, podziel się uśmiechem”- akcja zbierania produktów spożywczych                               i chemicznych dla potrzebujących

grudzień

M. Wojciechowska, wych. klas

20.   

„Adopcja na odległość”

grudzień

M. Wojciechowska

21.   

Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek

grudzień

M. Wojciechowska,

 D. Jankowska-Majnert

22.   

Jasełka

grudzień/

styczeń

 

K. Konieczna, M. Konieczna

23.   

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia

 

 

24.   

Wyzwolenie Kobylina, Powstanie Wielkopolskie - akademia

styczeń

M. Nowak

25.   

Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

stycznia

M. Wojciechowska,

D. Jankowska-Majnert

26.   

Spotkanie rodziców uczniów wszystkich klas na zebraniu podsumowującym I półrocze

  26 stycznia

Dyrekcja Zespołu, wszyscy nauczyciele

27.   

Ferie zimowe

ferie zimowe 30 stycznia – 12 lutego

 

28.   

Uroczyste przyjęcie uczniów klas I do biblioteki szkolnej

styczeń

op. biblioteki – A. Poprawska, wychowawca klasy I

29.   

Zabawa karnawałowa – dyskoteka szkolna

styczeń

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

kl. I – III  V. Hauza

kl. IV-VI  E. Czwojdzińska

30.   

Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny klas III

marzec

M. Konieczna; z-ca dyr. Zespołu

31.   

Święto matematyki I dzień wiosny

21 marca, wtorek

D.Bąkowska, A. Nele, M. Bąkowski

Kl. I – III wychowawczynie T. Grobelna, A. Elias

32.   

Rekolekcje szkolne

22-24 lutego 2016 r.

K. Konieczna, E. Robakowska

33.   

Konkurs na palmę wielkanocną

 marzec

Dyrektor Zespołu, kl. IV-VI A. Nele – fara;  kl. I-III    P. Majnert Walkowiak – klasztor;

34.   

Międzyszkolny konkurs ortograficzny klas

IV-VI

marzec

E. Czwojdzińska

35.   

Święto Ziemi

Międzyszkolny konkurs ekologiczno-przyrodniczy

22 kwietnia piątek

 

kl. I-III – V. Hauza,  M. Namysł

kl. IV-VI – A. Paluszkiewicz, B. Molska

 

36.   

Wspomnienie Jana Pawła II

kwiecień/maj

K. Konieczna, E. Robakowska

37.   

Wiosenny Koncert Muzyczny

czerwiec

D. Jankowska-Majnert

38.   

Światowy Dzień Zdrowia

7 kwietnia - piątek

 

M. Lindner, J. Lindner

 klasy I-III – P. Majnert Walkowiak

 

wychowawcy klas

39.   

Bieg Miejscami Pamięci Narodowej

kwiecień 2017

Przygotowanie i opieka w dniu Biegu – p. M. Nowak

40.   

Święto Konstytucji 3-Maja

29 kwietnia - piątek

 M. Spruta, E. Czwojdzińska

41.   

Wyjazd uczniów klas IV do Niemiec

 24.04-27.04.2017r.

M. Wojciechowska, L. Rękosiewicz

42.   

Dzień Matki

26 maja

Wychowawcy klas I-VI

43.   

Wizyta uczniów z Niemiec

6.06-9.06 2017r.

M. Wojciechowska, L. Rękosiewicz

44.   

Dzień Dziecka, gry

i zabawy sportowe

Mistrzostwa Szkoły w sumo

1 czerwca – czwartek

 Dzień Dziecka

 

n-le w-f  - Z. Idziak, J. Lindner kl. IV-VI ;

kl. I-III – M. Konieczna

 

45.   

Plener malarski

czerwiec

M. Bąkowski

46.   

Udział uczniów w Dniach Kobylina

czerwiec

z-ca dyrektora

 

Uroczyste zakończenie

 roku szkolnego 2016-2017

23 czerwca

z-ca dyrektora.

wych. klas VI –zaproszenia, goście, nagrody – M. Lindner

 - spotkanie nauczycieli, pracowników – L. Rękosiewicz

Program artystyczny – Ł. Janura,

oprawa muzyczna – D. Jankowska-Majnert

dekoracje M. Bąkowski

prowadzenie – A. Nele