KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH

2017/2018


Lp. Uroczystości szkolne, zajęcia środowiskowe, imprezy kulturalne Termin

Odpowiedzialni

     

 

1.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018   Udział delegacji uczniów w  Apelu Poległych przy Pomników Pomordowanych i Poległych Kobyliniaków z okazji 78 rocz. wybuchu II wojny światowej 4września (poniedziałek)


1 września
Przygotowanie miejsca i powitanie uczniów klas I-szych –  wych. klas III.
2.
Inauguracja akcji ekologicznej – „ Nie ma śmieci, są surowce” 16 - 18 września k. I-III – A. Elias kl. IV-VI – A. Paluszkiewicz
3.
Harcerski start wrzesień M. Konieczna
4.
Dzień Chłopca – dyskoteka szkolna 30 września środa Sam. Uczniowski, opiekunowie SU, J. Majorek-Pilujska, K. Konieczna
5.
Wybory do samorządu szkolnego 1-szy tydzień października Opiekunowie SU  E. Czwojdzińska
6.
Dzień Edukacji Narodowej 14 października – spotkanie n-li i emerytów 12 października czwartek  Dyr. Zespołu, Rada Rodziców; program artystyczny – kl. III,  Laurki – życzenia - świetlica szkolna, p. D. Janura-Barteczka
7.
„Dzień Jabłka” – zdrowo jemy, zdrowo żyjemy październik I-III – K. Idziak V. Hauza I-VI – A. Paluszkiewicz, D. Bąkowska
8.
,,Jesienne inspiracje” międzyszkolny konkurs plastyczny, wystawa październik M. Bąkowski
9.
Konkurs SKO październik T. Grobelna
10.    Akcja „Chrońmy drzewa” – sprzątanie liści na cmentarzu październik/listopad M. Wojciechowska; A. Paluszkiewicz. D. Jankowska-Majnert E. Robakowska
11.    Wystawa poplenerowa „Gdzieś na końcu Świata” październik M. Bąkowski
12.    Szkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej październik L. Rękosiewicz, A. Zarycka, P. Całka
13.    Międzyszkolny konkurs przyrodniczo-ekologiczny październik/listopad A. Paluszkiewicz
14.    Dzień z J. Tuwimem - patronem Szkoły listopad
IV – VI  - M. Spruta, J. Majorek-Pilujska, A. Poprawska I – III  wychowawca klasy II, D. Janura Barteczka
15.    Zbiórka produktów dla Schroniska dla Zwierząt w Krotoszynie listopad Aleksandra Paluszkiewicz
16.    Święto Niepodległości 11 listopada - akademia 10 listopada - piątek Ł. Janura, S. Domaszewski
17.    Zabawa andrzejkowa – ostatni tydzień przed adwentem listopad Samorząd Uczniowski: Opiekun S.U., B. Molska, L. Poniatowski
18.    Turniej tenisa stołowego z okazji Święta Niepodległości listopad K. Elias, R. Wachowiak
19.    Międzyszkolny Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt kwiecień Z. Idziak
20.    „Mikołaj” Turniej „mikołajkowy” 6 grudnia, środa I-III  M. Wojciechowska, D. Jankowska-Majnert IV-VI – Z. Idziak
21.    ,, Otwórz serce, podziel się uśmiechem”- akcja zbierania produktów spożywczych  i chemicznych dla potrzebujących grudzień
M. Wojciechowska, wych. klas
22.    „Adopcja na odległość” grudzień M. Wojciechowska
23.    Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek grudzień M. Wojciechowska, D. Jankowska-Majnert
24.    Jasełka grudzień/ styczeń K. Konieczna
25.    Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia
26.    Wyzwolenie Kobylina, Powstanie Wielkopolskie - akademia styczeń M. Nowak, J. Majorek-Pilujska, D. Jankowska-Majnert
27.    Turniej tenisa stołowego z okazji Wyzwolenia Kobylina im. Andrzeja Lesińskiego styczeń K. Elias, R. Wachowiak
28.    Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek ? M. Wojciechowska, D. Jankowska-Majnert
29.    Spotkanie rodziców uczniów wszystkich klas na zebraniu podsumowującym semestr nauki 8 lutego 2018r. Dyrekcja Zespołu, wszyscy nauczyciele
30.    Ferie zimowe ferie zimowe 12 – 25 lutego
31.    Uroczyste przyjęcie uczniów klas I do biblioteki szkolnej listopad op. biblioteki – A. Poprawska, wychowawca klasy I
32.    Zabawa karnawałowa – dyskoteka szkolna styczeń Opiekun Samorządu Uczniowskiego,  P. Całka, Ł. Janura
33.    Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny klas III marzec M. Konieczna; dyr. Zespołu
34.    Święto matematyki I dzień wiosny 21 marca, środa D. Bąkowska, A. Nele, M. Bąkowski, L. Poniatowski kl. I – III wychowawczynie, T. Grobelna, A. Elias
35.    Rekolekcje szkolne
K. Konieczna, E. Robakowska
36.    Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
37.    Konkurs na palmę wielkanocną marzec

Dyrektor Zespołu,

kl. I-III - P. Majnert-Walkowiak – klasztor; kl. IV-VI - A. Nele – fara;

38.    Międzyszkolny konkurs ortograficzny klas IV-VI marzec E. Czwojdzińska
39.    Święto Ziemi 22 kwietnia piątek
kl. I-III – P. Majnert-Walkowiak, M. Konieczna kl. IV-VI – A. Paluszkiewicz, B. Molska
40.    Wspomnienie Jana Pawła II kwiecień/maj Br. Sylwan
41.    Wiosenny Koncert Muzyczny czerwiec D. Jankowska-Majnert
42.    Światowy Dzień Zdrowia 10 kwietnia - wtorek M. Lindner, J. Lindner                    klasy I-III – A. Elias, T. Grobelna wychowawcy klas
43.    Bieg Miejscami Pamięci Narodowej kwiecień 2018 r. Przygotowanie i opieka w dniu Biegu – p. M. Nowak
44.    Święto Konstytucji 3-Maja 27 kwietnia - piątek E. Czwojdzińska, E. Kalak
45.    Wyjazd uczniów klas IV do Niemiec 23.04 - 26.04 2018 r. M. Wojciechowska, L. Rękosiewicz
46.    Dzień Matki 26 maja Wychowawcy klas I-VI
47.    Turniej tenisa stołowego o puchar burmistrza z okazji Dni Kobylina maj K. Elias, R. Wachowiak
48.    Wizyta uczniów z Niemiec 5.06 - 8.06 2018 r. M. Wojciechowska, L. Rękosiewicz
49.    Dzień Dziecka, gry i zabawy sportowe Mistrzostwa Szkoły w sumo 4 czerwca – poniedziałek Dzień Dziecka

n-le w-f  - Z. Idziak, J. Lindner kl. IV-VI;

kl. I-III – M. Konieczna, R. Gabryelczyk

50.    Plener malarski czerwiec M. Bąkowski
51.    Udział uczniów w Dniach Kobylina czerwiec z-ca dyrektora
52.    Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18 22  czerwca 2018 r. Zaproszenia, goście, nagrody- p. Iwona Ferfecka Spotkanie nauczycieli, przygotowanie sali- p. B. Molska, D. Janura Barteczka Program artystyczny - p. Ł. Janura Dekoracje - p. M. Bąkowski Prowadzenie - p. A. Nele