PRZYSŁOWIE PRAWDĘ CI POWIE
Dodane przez Anita dnia Marzec 11 2019 11:50:46

Dnia 7 marca 2019 roku odbył się szkolny konkurs dla klas VI – VIII pod hasłem „Przysłowie prawdę Ci powie”. Wzięło w nim udział 23 uczniów. Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowania uczniów językiem polskim, zwrócenie uwagi na obecność przysłów w naszym życiu, rozbudzenie zainteresowania nimi, wskazanie możliwości oraz źródeł ich poznania, kształcenie umiejętności szybkiego kojarzenia i sprawnego udzielania odpowiedzi. Uczniowie przygotowując się do zadań konkursowych wertowali biblioteczne słowniki, księgi, spisywali przysłowia znane domownikom, czy też sporządzali komputerowe wydruki powiedzeń i sentencji znalezionych w Internecie. Komisja wyłoniła troje zwycięzców: I miejsce zajął Lucjan Maćkowiak z klasy VIIA, II miejsce zajęła Zofia Brzózka z klasy VIIIB , a III miejsce zajął Szymon Małecki z klasy VIIIB.

Anna Andrzejak

Zdjęcia dostępne w dziale "GALERIA" lub tutaj!