Szkoła News

W środę 4. października br. odbędzie się zebranie Rady Rodziców.

Przedstawicieli ubezpieczeń szkolnych zapraszamy

do zaprezentowania swojej oferty o godz. 1830, sala nr 11.