Szkoła News

Informuję, że w związku z reformą oświaty

obecni uczniowie klas szóstych

kontynuować będą naukę w szkole podstawowej

w klasie VII w roku szkolnym 2017/2018

w budynku przy ul. 3 Maja 9 w Kobylinie.

 

Dyrektor

Mariola Wojciechowska